Chương Trình Chi Tiết
12.01.2021 - 10:55

Xin mời xem thông báo chi tiết của Ban Tổ chức đăng trên website và fanpage.

Chi tiết...
Bộ Race Kit
12.01.2021 - 10:51

Sau đây là chi tiết liên quan đến bộ Race Kit.

Chi tiết...
Hướng Dẫn Đăng Ký
12.01.2021 - 10:23

Bạn cần phải đăng nhập trước khi đăng ký giải chạy Halong Bay Heritage Marathon.

Chi tiết...
Halong Bay Heritage Marathon 2020 (Announcement)
03.12.2020 - 11:16

Kết Quả Chung Cuộc (Cập nhật)

Chi tiết...
Halong Bay Heritage Marathon 2020 (thành tích)
22.11.2020 - 13:36

Sau đây là thành tích của Giải Halong Bay Heritage Marathon 2020.

Chi tiết...
Halong Bay Heritage Marathon 2019
24.11.2019 - 13:28

Sau đây là thành tích của Giải Halong Bay Heritage Marathon 2019.

Chi tiết...
Halong Bay Heritage Marathon 2018
25.11.2018 - 13:10

Sau đây là thành tích của Giải Halong Bay Heritage Marathon 2018.

Chi tiết...
Halong Bay Heritage Marathon 2017
25.11.2017 - 12:52

Sau đây là thành tích của Giải Halong Bay Heritage Marathon 2017.

Chi tiết...
Halong Bay Half Marathon 2015
28.11.2015 - 12:32

Sau đây là các thành tích của Giải Halong Bay Half Marathon 2015 (HBHM).

Chi tiết...