Cự Ly 10 km
16/04/2022 - 09:00

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Đường chạy: Sẽ cập nhật

 

* Thời gian
05:30 Tập trung tại vạch Xuất phát

05:40 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 10 km

05:55 Khởi động

06:00 Xuất phát

08:00 Cut-off Time

 

Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật

TIN LIÊN QUAN
XEM NHIỀU NHẤT
Cự Ly 10 km
16.04.2022 - 09:00
Cự Ly 5 km
16.04.2022 - 09:00
Xuân Như Ý - Tết An Vui!
11.02.2021 - 06:00