Đăng Ký Theo Nhóm
25/07/2022 - 08:00

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHÓM

Bước 1: Vào website: halong.vietnamheritagemarathon.com

 

Bước 2: Đăng nhập (Bằng 1 địa chỉ email, password)

 

Bước 3: Đăng ký gói Tiêu Chuẩn

Bước 4: Vào phần "Danh sách nhóm": Khai báo đầy đủ thông tin nhóm và trưởng nhóm

 

Bước 5: Click vào hình người phía trên cùng tay phải, sẽ hiện ra thông tin nhóm. Chọn “Danh sách nhóm”

 

Bước 6: Thực hiện đăng ký cho thành viên bằng cách: “Sao chép đường dẫn dưới dây và gửi cho các thành viên trong nhóm”

Bước 7: Thành viên đăng ký theo đường link của trưởng nhóm (Khai báo các thông tin)

Bước 8: Sau khi đủ thành viên, trưởng nhóm vào lại bước 5. Chọn “Danh sách nhóm”, sau đó chọn  “Thành viên”

Trưởng nhóm tiến hành thanh toán.

TIN LIÊN QUAN