CỰ LY 10 KM

10 KM

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

* Đường chạy: Sẽ cập nhật.

 

* Thời gian

05:30  Tập trung tại vạch Xuất phát

05:40  Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 10 km

05:55  Khởi động

06:00  Xuất phát

08:00  Cut-off Time

 

* Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật.

CUỘC ĐUA KHÁC
FULL MARATHON
25.07.2021 - 21:45
BÁN MARATHON
25.07.2021 - 21:43
5 KM (DƯỚI 15 TUỔI)
25.07.2021 - 21:41
CỰ LY 5 KM
25.07.2021 - 21:35