FULL MARATHON

42,195 KM

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long

 

* Đường chạy: Xin xem bản đồ dưới đây.

 

* Thời gian

04:30  Tập trung tại vạch Xuất phát

04:45  Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 42 km

04:50  Khởi động

05:00  Xuất phát

11:30  Cut-off Time

 

* Bản đồ Đường chạy:

 

CUỘC ĐUA KHÁC
BÁN MARATHON
25.07.2021 - 21:43
CỰ LY 10 KM
25.07.2021 - 21:42
5 KM (DƯỚI 15 TUỔI)
25.07.2021 - 21:41
CỰ LY 5 KM
25.07.2021 - 21:35