Cự Ly 10 km
07/11/2023 - 09:00

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Đường chạy:

VĐV cự ly 10 km và 5 km sau khi xuất phát 250 m rẽ phải vào đường Trần Quốc Nghiễn tới điểm quay đầu của các cự ly, từ đó chạy thẳng về Đích.

 

* Thời gian
05:30 Tập trung tại vạch Xuất phát

05:40 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 10 km

05:55 Khởi động

06:00 Xuất phát

08:00 Cut-off Time

 

Bản đồ Đường chạy

TIN LIÊN QUAN