Cự Ly 5 km
16/04/2022 - 09:00

* Xuất phát/Đích: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, Quảng Ninh.

 

Đường chạy: Sẽ cập nhật

 

* Thời gian

05:45 Tập trung tại vạch Xuất phát

05:50 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 5 km

06:05 Khởi động

06:15 Xuất phát

 

* Thời gian Cut-off: Không áp dụng.

 

Bản đồ Đường chạy: Sẽ cập nhật.

TIN LIÊN QUAN